BỨC TRANH KINH TẾ VIỆT NAM 2020

Năm 2020, dưới tác động của Covid-19, nhiều nước rơi vào suy thoái nhưng Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương với GDP tăng 2,91%; xuất siêu mức cao nhất trong 5 năm...

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 1.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 2.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 3.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 4.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 5.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 6.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 7.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 8.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 9.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 10.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 11.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 12.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 13.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 14.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 15.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 16.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2020 qua các con số - Ảnh 17.

Leave a Reply

Your email address will not be published.